Van Milletvekili Dindar Engellilerin durumunu meclise taşıdı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van Milletvekili Ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Mahmut Dindar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Tüm Bakanlıklara Konu Hakkında Soru Önergesi Verdi.

Büyütmek için resme tıklayın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van Milletvekili Ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Mahmut Dindar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Tüm Bakanlıklara Konu Hakkında Soru Önergesi Verdi.

Milletvekili Dündar’ın soru önergesi şu şekilde:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın

1.            TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ, 

2.            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ,

3.            Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ, 

4.            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ,

5.            Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN,

6.            Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ,

7.            Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN,

8.            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BAYRAKTAR,

9.            Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK,

10.          Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY,

11.          Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN,

12.          Hazine ve Maliye Bakanı  Mehmet ŞİMŞEK,

13.          Milli Savunma Bakanı Yaşar GÜLER,

14.          İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA,

15.          Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA,

16.          Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR,

17.          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI,

18.          Ticaret Bakanı Ömer BOLAT,

19.          Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU

tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ ncı ve 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Van Milletvekili Dindar Engellilerin durumunu meclise taşıdı

Mahmut DİNDAR

Van Milletvekili

ÖNERGELERİN GENEL GEREKÇESİ

BM Engelli Hakları Sözleşmesi 1982 Anayasası’nın 90. Maddesi gereği imzalanıp TBMM’de onaylandıktan sonra iç hukuka dahil edilerek esas alınmıştır. Engellilerin temel hak ve özgürlüklerine ilişkin temel bir çerçeve sunduğu için Türkiye’deki yasaların bu sözleşmeye uygun olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 30 Mart 2007 tarihinde Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalamış ve 28 Ekim 2009’da TBMM’de onaylayarak taraf olmuş ve yükümlük altına girmiştir. 26 Mart 2015 tarihinde ise BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin İhtiyari Protokolü de imzalandıktan sonra onay sürecini de tamamlamıştır. Bu yönüyle sözleşme hükümlerinin uygulanmaması ve verilen yükümlülüklerin ertelenerek yerine getirilmemesi hukuk dışı bir durum olarak ele alınmalıdır. Sözleşmenin 3. Maddesi Engelli haklarının ve haklarına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde esas alınması gereken ilkeleri çok net belirlemiştir.

Buna göre “Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanması, Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri ve bağımsızlıklarını da kapsayacak şekilde, engelli bireylerin insanlık onuru ve bireysel özerkliklerine saygı gösterilmesi, Ayrımcılık yapılmaması, Farklılıklara saygı gösterilmesi ve engellilerin insan çeşitliliğinin bir parçası olarak kabul edilmesi, Fırsat eşitliğinin sağlanması, Erişilebilirlik olması, kadın-erkek eşitliğinin gözetilmesi ve Engelli çocukların gelişim kapasitesine ve kendi kimliklerini koruyabilme haklarına saygı duyulması, sözleşmenin temel ilkeleridir. Sözleşmenin bir tarafı olan ve yükümlülük altında olan Türkiye Devleti’nin bu ilkeler ışığında uyması ve uygulaması gereken haklar Sözleşmenin 10. ve 30. Maddeleri arasında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Engelliler Konfederasyonun hazırladığı “Sözleşme Gölge Raporu” sözleşme hükümlerinin önemli bir bölümünün hala yaşama geçirilmediğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de engellilerin sayılarına ilişkin birçok başlıkta veri ya hiç yoktur ya da güncel veri yoktur. Engellilere ilişkin “insan hakları yaklaşımının” yerleşik olmaması, bütüncül bir bakış açısı ve politika ile meselenin ele alınmaması; geleneksel olumsuz yaklaşımları, salt tıbbi yaklaşımları egemen kılmaktadır.

Engellilerin hakları insan hakları mücadelesinin bir bileşeni olarak görülmeli ve engellilere yönelik kamusal hizmetler sosyal devlet olmanın gereği olarak derhal yerine getirilmelidir. 2001 yılı Türkiye Özürlüler Araştırması’na göre sayıları 8 Milyon üzerinde olan, 2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırmasına göre sayıları 5 milyon üzerinde olan engelli nüfus toplam nüfusun yüzde 7 ila 12’sine denk gelmektedir. Engellilere yönelik sunulan/sunulmayan kamu hizmetleri aileleri ile birlikte tüm toplumu ilgilendirmektedir. Bunun için genel kamu hizmetleri tasarım ve sunumunun tüm bakanlıklarda, online ve fiilen erişim imkanları arttırılmalıdır.

Bu bağlamda: TBMM Başkanı Numan KURTULMUŞ’a yöneltilen sorular;

1)            BM Engelli Hakları Sözleşmesinin gereği olan düzenleme ve uygulamaların aradan geçen 14 yıla rağmen gerçekleştirilmemesinin gerekçeleri hakkında kamuoyuna bir bilgilendirme yapacak mısınız?

2)            Türkiye’de engelli nüfusunun ayrıntılı bilgilerini de içeren bir nüfus sayımı planlanmakta mıdır?

3)            Türkiye’de Engellilere yönelik ayrımcılığı önlemek amacıyla önleyici bir mekanizma kurulması için bir planlama yapılmakta mıdır?

4)            Türkiye’de 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanunun erişilebilirlik gerekleri neden hala ertelenmektedir?

5)            Kamu kurumlarında istihdamda engelli kotasını doldurmayan kamu idarecilere yönelik bir yaptırım uygulayacak mısınız? TBMM’de ve yetki alanınızdaki kurumlarda bu kota doldurulmuş mudur?

6)            Türkiye’de Kamu kurum ve kuruluşlarında daire başkanlığı eşdeğer ve üzeri kadrolarda toplam engelli sayısı kaçtır?

7)            Türkiye’de sunulan kamu hizmetlerine erişemeyen engelli sayısına dair bir araştırma planlanmakta mıdır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’a yöneltilen sorular;

1)            BM Engelli Hakları Sözleşmesinin gereği olan düzenleme ve uygulamaların aradan geçen 14 yıla rağmen gerçekleştirilmemesinin gerekçeleri hakkında kamuoyuna bir bilgilendirme yapacak mısınız?

2)            Türkiye’de engelli nüfusunun ayrıntılı bilgilerini de içeren bir nüfus sayımı planlanmakta mıdır?

3)            Türkiye’de Engellilere yönelik ayrımcılığı önlemek amacıyla önleyici bir mekanizma kurulması için bir planlama yapılmakta mıdır?

4)            Türkiye’de 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında Kanunun erişilebilirlik gerekleri neden hala ertelenmektedir?

5)            Kamu kurumlarında istihdamda engelli kotasını doldurmayan kamu idarecilere yönelik bir yaptırım uygulayacak mısınız?

6)            Türkiye’de Kamu kurum ve kuruluşlarında daire başkanlığı eşdeğer ve üzeri kadrolarda toplam engelli sayısı kaçtır?

7)            Türkiye’de sunulan kamu hizmetlerine erişemeyen engelli sayısına dair bir araştırma planlanmakta mıdır?

8)            OHAL döneminde kamudaki işlerinden ihraç edilen yaklaşık 2.000 engellinin içerisinde OHAL komisyonu veya mahkeme yoluyla işine döndürülen sayısı kaçtır?

Adalet Bakanı Sayın Yılmaz TUNÇ’a Yöneltilen Sorular

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il/taşra müdürlükleri dahil)  tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir” olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Türkiye cezaevlerinde engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri engelli tutuklu ve hükümlü sayısı kaçtır? Bu kişilerin engel gruplarına, yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılımı nedir?

8)            Türkiye’de engellilerin adalet hizmetlerine erişebilirliğini arttırmak için yürütülen çalışmalar nelerdir?

9)            Özbakım becerisini yitiren engelli, felçli ve ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliyesine yönelik bir planlama yapılmakta mıdır?

10)         Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

11)         Adalet Bakanlığının hizmetlerinin erişilebilirliğini arttırmak amacıyla engelli STK’leri ile birlikte bir planlama yapılacak mıdır?

12)         Kamuya olan vergi, harç, prim vb. alacaklar nedeniyle icra ve haciz işlemi uygulanan engelli sayısı kaçtır?

13)         Türkiye’de son 10 yılda ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle adalet bakanlığına başvuran engelli sayısı kaçtır?

14)         Türkiye’de engellilere yönelik ayrımcılık suçu nedeniyle son 10 yıl içerisinde cezai yaptırıma tabi tutulan kişi sayısı kaçtır?

15)         Türkiye’de engellilere yönelik işlenen suçlar 7242 sayılı yasa kapsamında, af kapsamına alınmış mıdır?

16)         Anayasa başta olmak üzere Türkiye’deki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması için hangi faaliyetler planlanmaktadır?

17)         Türkiye’nin BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme ve ilgili ihtiyari protokol şartlarını yerine getirmesinde Adalet Bakanlığının yapması gerekenler nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ’a yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il/taşra müdürlükleri dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Türkiye’de 85 milyon olarak ifade edilen nüfusun kaç milyonu engellidir? Bu engellilerin engel oranlarına, cinsiyetlerine, eğitim ve yaş gruplarına, coğrafi dağılıma ve iş/gelir durumlarına göre dağılımı nedir?

8)            Türkiye’deki son 10 yılda trafik kazalarının neden olduğu engellilik sayısı kaçtır? Bu kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?

9)            Türkiye’de 1999 yılından bu yana yaşanan depremler sonucunda engelli kalan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?

10)         Türkiye’de ev içi kazalar nedeniyle engelli kalan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?

11)         Türkiye’de aile içi şiddet nedeniyle engelli kalan kadın sayısı kaçtır?

12)         Türkiye’de ulusal engelli veri sistemine kayıtlı olmayan milyonlarca engelliye hangi kamu hizmetleri sunulmaktadır? Engel oranı yüzde 40 altında olan engellilerin kayıtlı olduğu bir sistem mevcut mudur?

13)         Türkiye’de engellilerin rehabilitasyonu ve habilitasyonu için 2018-2024 yılları arasında ayırılan bütçe ne kadardır?

14)         Türkiye’de erişilebilirlik mevzuatı neden uygulanmamaktadır? Ertelemelerin gerekçeleri nelerdir? Uygulamanın yasal gereklilikleri hangi sürede tamamlanacaktır?

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN’a yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il/taşra müdürlükleri dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Türkiye’deki son 10 yılda iş kazalarının neden olduğu engellilik sayısı kaçtır? Bu kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?

8)            Türkiye’de ev içi kazalar nedeniyle engelli kalan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?

9)            Türkiye’de engellilerin işgücüne katılma oranı, istihdam oranı ve işsizlik oranı neden 2011 yılı verileri ile açıklanmaktadır? Güncel bir veri paylaşımı için her hangi bir planlama yapılmakta mıdır?

10)         4857 Sayılı İş Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği doldurulması zorunlu istihdam kotalarını hangi bakanlıklar 2023 yılı itibariyle doldurmamıştır? Yasaya aykırı davranan kamu idarecileri hakkında hangi yaptırımlar uygulanmaktadır?

11)         Türkiye’de erişilebilirlik mevzuatı neden uygulanmamaktadır? Ertelemelerin gerekçeleri nelerdir? Uygulamanın yasal gereklilikleri hangi sürede tamamlanacaktır?

12)         Türkiye’de yoksul olduğu için genel sağlık sigortası primini ödeyemeyen engelli sayısı kaçtır? Bu kişilerin cinsiyet dağılımı nedir? Bu kişilere sunulan destek ve rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

13)         Türkiye’de son 10 yılda işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilere içerisinde engelli oranı ve  cinsiyet dağılımı nedir?

14)         Türkiye’de kayıtdışı istihdam edilen engelli sayısı kaçtır? Bu kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’ye yöneltilen sorular; 

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il/taşra müdürlükleri dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            2020-2023 yılları içerisinde kaç TOKİ konutu satılmıştır? Bu satımlar içerisinde engellilerin sahiplik oranı nedir?

9)            Türkiye tapu kayıtlarında engellilerin sahiplik oranı nedir? Toplam kaç tapu hissesi vardır? Engellilerin hisse oranı nedir? Bu hisselere sahip olanların cinsiyet dağılımı nedir?

 

Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN’a yöneltilen sorular; 

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (konsolosluk ve elçilikler dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            2016-2023 yılları arasında Türkiye’nin Suriye’deki savaşta desteklediği gruplardan savaştaki çatışmalar nedeniyle engelli kalan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilere hangi destek ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir?

9)            2020-2023 yıllarında Türkiye’nin Libya’daki savaşta desteklediği gruplardan savaştaki çatışmalar nedeniyle engelli kalan kişi sayısı kaçtır? Bu kişilere hangi destek ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir?

10)         Son 10 yıl içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce engellilere yönelik işlenen suçlar ve ayrımcılık nedeniyle Türkiye hakkında verilen karar sayısı kaçtır?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BAYRAKTAR’ a yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il-taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            Türkiye’de elektrik ve doğalgaz faturalarında engellilere yönelik bir indirim uygulanmakta mıdır? Bu kapsamda 2020-2023 yıllarında toplam yararlanıcı olan engelli sayısı kaçtır? 2020-2023 yılları arasında faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen engelli abone sayısı kaçtır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK’a yöneltilen sorular; 

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il-taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Türkiye’de il ve ilçe bazında engellilerin erişimine uygun spor alanlarını gösteren rehber çalışmalarınız var mıdır? Olmayan yerler için bir planlama yapılmakta mıdır?

8)            Özel eğitim okullarının spor salonlarının engellilerle uyumlaştırılması için bir planlama yapılmakta mıdır?

9)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

 

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY’ a yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il müdürlükleri-taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            Son 10 yılda üretilen ve engelliler için erişilebilir olan eser sayısı kaçtır? Bunların türleri nelerdir?

9)            Engelliler için erişilebilir olan kütüphane ve müze rehberleri için bir çalışma planlanmakta mıdır?

10)         Bakanlığınız teşvik verdiği çalışmalarda engelli başvurularına yönelik bir "pozitif ayrımcılık" yapılmakta mıdır?

11)         Engelliler için erişilebilir olan kültür ve turizm mekanlarının arttırılması amacıyla yapılan faaliyetler nelerdir?

 Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN’e yöneltilen sorular; 

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il müdürlükleri-taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            Türkiye’de kaç kaynaştırma öğrencisi eğitim almaktadır? Kaynaştırma öğrencilerinin  engel gruplarına göre dağılımı nedir?

9)            Türkiye’de ilk ve orta kademe okullarda işaret dili yeterliliği olan kaç idareci mevcuttur? Sayının ve farkındalığın arttırılması için hangi faaliyetler yürütülmektedir?

10)         Türkiye’de 2019-2023 eğitim öğretim yılı için okul öncesi eğitime erişebilen engelli öğrenci sayısı kaçtır?

11)         Türkiye’de tüm engel grupları için erişilebilir okul sayısı kaçtır? Erişilebilir olmayan okulların erişilebilirliği amacıyla kaç yıllık bir planlama öngörülmektedir?

12)         Türkiye’de engelliler yaygın eğitim hizmetlerinden ne kadar yararlanmaktadır?

13)         Müfredat ve ders kitaplarında engellilere yönelik ayrımcı ifadelerin ayıklanması amacıyla bir çalışma yürütülmekte midir?

14)         Türkiye’de engelli hakları farkındalığı eğitimi almış öğretmen sayısı kaçtır?

15)         BM Engelli Hakları Sözleşmesi farkındalığının arttırılması amacıyla müfredat değişimi planlanmakta mıdır?

16)         Özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin engelli hakları farkındalığını arttırma faaliyetleri nelerdir?

17)         Özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenlerin daha nitelikli bir hizmet verilebilmesi amacıyla kadroya geçirilmesini planlıyor musunuz?

18)         Türkiye'de "engelli çalışmaları" üzerine akademik çalışma yürüten araştırma ve uygulama merkezi, yüksek lisans ve doktora programı sayısı kaçtır? Bu kapsamda istihdam edilen kişi sayısı ve ayırılan bütçe miktarı nedir?

19)         Türkiye'deki üniversitelerin kaçında engelli danışma ve destek birimi mevcuttur?

Hazine ve Maliye Bakanı  Mehmet ŞİMŞEK’e yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il müdürlükleri-taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            Gelir vergisi mükellefi olan engelli sayısı kaçtır? Engelli mükelleflerin engel grupları ve cinsiyet dağılımları nasıldır?

9)            Bireysel Emeklilik Fon birikimi olan engelli sayısı kaçtır? Bu fonlar kapsamındaki birikimin toplam birikime oranı nedir?

10)         Kamuya olan vergi, harç, prim vb. alacaklar nedeniyle icra ve haciz işlemi uygulanan engelli sayısı kaçtır?

11)         Engellilere yönelik muafiyet ve istisna durumlarının toplam mali karşılığı bütçe içerisinde yüzde kaçtır?

12)         Kamu binalarının engelliler için erişilebilir olması amacıyla son 5 yılda ne kadar bütçe harcanmıştır? Bu kapsamda bütçe taleplerine getirilen ölçüt ve kısıtlar nelerdir?

13)         Kamu kurumları ve yerel yönetim bütçelerinin "Engelli Bütçe Değerlendirilmesi" yapılmakta mıdır? Bütçe gelirlerinin toplanması ve giderlerinin harcanması işlemlerinin engellilerin sosyo-ekonomik statüsünü iyileştirmesi amacıyla hangi tedbirler alınmıştır?

 

İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA’ya yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il müdürlükleri-taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            Türkiye’de yurttaşlık kimliği olmayan engellileri tespit etmek amacıyla bir çalışma yürütülmekte midir? Son 5 yılda bu durumda kaç engelli tespit edilmiştir?

9)            Türkiye’de pasaport sahibi engelli sayısı kaçtır? Bunların cinsiyet dağılımı nedir?

10)         Engellilere yönelik saldırı, istismarın ve her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla herhangi bir planlama yapılmış mıdır? Bu kapsamda son 5 yıl içerisinde tespit edilen vaka sayısı kaçtır? Vakalarda fail ve mağdur cinsiyet dağılımı nedir?

11)         Türkiye’de engelli mülteci sayısı kaçtır? Engelli mültecilere yönelik sunulan destek ve rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

 

Milli Savunma Bakanı Yaşar GÜLER’e yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (kışlalar ve taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            Son 5 yılda ülke içerisindeki çatışmalarda yaralanan asker sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçı süreğen engellilik durumunda kalmıştır? Bu kapsamdaki engellilere sunulan destek ve rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

9)            Suriye’de Türkiye’nin desteklediği gruplardan çatışmalarda yaralanan sayısı 2023 Aralık dönemi itibariyle kaçtır? Bu kişilerden kaçı süreğen engellilik durumunda kalmıştır? Bu kapsamdaki engellilere sunulan destek ve rehabilitasyon hizmetleri nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA’ya yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il ve taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            2023 yılı itibariyle engellilerin erişimine uygun uygun olmayan Aile Sağlığı Merkezi ve Hastane sayısı kaçtır? Bunların il dağılımı nedir? Bu kapsamda eksikliklerin tamamlanması ve kurumların erişilebilir olması amacıyla kaç yıllık bir planlama öngörülmektedir?

9)            Sağlık hizmetlerinde muayene farkı, ilaç farkı vb. adlar altında toplanılan dolaylı “vergilerden” engelliler muaf tutulmakta mıdır?

10)         Engellilere yönelik hastanelerdeki ayrımcılığın azaltılması amacıyla hangi faaliyetler yürütülmektedir?

11)         Özel sağlık sigortası yaptıran engelli sayısı kaçtır? Bu kişilerin cinsiyet dağılımı nedir?

12)         Engelli raporlarının alınması ve yenilenmesi süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla hangi çalışmaları yürüteceksiniz? Bu işlemlerin hastanelerde özgün birimlerce ve hak ihlaline yol açmadan yürütülmesi için bir planlamanız mevcut mudur?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR’a yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il ve taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            OSB’lerin engellilerin erişilebilirliğine uyumlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler nelerdir? Tüm OSB’lerin erişilebilir olması amacıyla kaç yıllık bir plan öngörülmektedir?

9)            Engellilerin kullandığı yardımcı teknolojilerin yerli üretiminin yapılması, daha ekonomik olması, erişilebilir olması için yürütülen çalışmalar nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI’ya

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il ve taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            Tarım ve hayvancılık alanında üretim yapmak isteyen engelli girişimcilere yönelik teşvik ve uygulamalar nelerdir?

Ticaret Bakanı Ömer BOLAT’a Yöneltilen Sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il ve taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Engelli esnaf sayısı kaçtır? Bu kapsamda cinsiyet dağılımı nasıldır? Bu kişilere yönelik teşvik ve destek faaliyetleri nelerdir?

8)            Tüketici hakem heyetlerine başvurularda engelliler için bir destek veya rehberlik sunulmakta mıdır? Bu kapsamda son 5 yılda başvuran engelli sayısı kaçtır?

9)            Tüketici Danışma Hattı ALO 175’i arayanlar engellilere ilişkin istatistik tutulmakta mıdır? Bu kapsamda son yıllık arama sayısı kaçtır?

10)         Engelliliğe ilişkin koklear implant, beyaz baston, tekerlekli sandalye, koltuk değneği, vb. tıbbı-medikal cihazların satımı sırasında mağduriyetleri önlemek amacıyla yürütülen faaliyetler nelerdir? Bu kapsamdaki mağduriyetler için istatistik tutulmakta mıdır?

11)         Engelliler için zorunlu olan ancak yerli olarak üretilmeyen cihazların listesi hakkında bir çalışma yürütülmektedir?

12)         Kullanımı sırasında engellilerin sağlığını riske atan ürün listesi hazırlanmasına dair bir faaliyet yürütülmekte midir? Bu kapsamdaki veriler kamuoyuna sunulacak mıdır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir URALOĞLU’na yöneltilen sorular;

1)            Bakanlığınız görev alanında olan tüm yerleşke ve binalar (il ve taşra teşkilatı dahil) tüm engel gruplarının erişilebilirliğine uygun mudur?

2)            Bakanlığınızın internet sitesi ve e-devlet uygulamaları kaç yıl içerisinde engelliler için de “e-erişilebilir”  olacaktır?

3)            Erişilebilirlik için uygun olmayan mekan ve alanlar (WC, Merdiven, Asansör, Yol ve Geçitler, Otoparklar, Ulaşım Servisleri ve diğer ilgili yerler) hangi süre içerisinde erişilebilir hale getirilecektir?

4)            Bakanlığınız bünyesinde kaç işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir? Hangi illerde işaret dili tercümanı istihdam edilmektedir?

5)            Bakanlığınız kapsamında yasal istihdam kotası doluluk oranı nedir? Yasal olarak doldurulması zorunlu olan kotanın doldurulmama gerekçeleri nelerdir?

6)            Bakanlığınız kapsamında şube müdürü ve üzeri kadrolarda kaç engelli istihdam edilmektedir?

7)            Bakanlığınız görev kapsamındaki mevzuatın işaret dili ve Braille ile yaygınlaştırılması çalışmalarını planlıyor musunuz?

8)            İnternet kullanıcısı olan kaç engelli yurttaş vardır? Bu kapsamda engelliler için indirim uygulanmakta mıdır?

9)            Yurt içi ve yurt dışı yolcu sayısı içerisinde hava, kara ve raylı sistemleri kullanan engelli yolcu sayısı yıllık olarak kaçtır? Engelli yolcuların cinsiyete göre dağılımı nasıldır? Bu kapsamda engellilere verilen destek ve teşvikler nelerdir? Bu destek ve teşviklerden yararlanan engellilerin cinsiyete göre dağılımı nasıldır?

10)         Şehirlerarası yolcu taşıma araçlarında engelli yolcu taşıma yeterliliği olan oranı nedir? Erişilebilir olmayan taşıtlara yönelik bir yaptırım uygulanmakta mıdır? Tüm taşıtların uyumlu hale getirilmesi için planlanan süre nedir?

03 Ara 2023 - 16:50 - Van Haber

Mahreç  Adil Harmancı


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Doğu Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Doğu Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Doğu Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Doğu Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.